Powered By Blogger

27 lipca 2022

Komunikacja podmiejska - wstęp.

 Radomska Komunikacja Podmiejska

    Każda sieć lokalnego transportu zbiorowego jest "organizmem żywym" i ulega przeobrażeniom - z jednej strony rozwija się, ulega modyfikacjom, a z drugiej strony, niektóre jej elementy ulegają likwidacji. Tak też dzieje się w przypadku Radomskiej Komunikacji Podmiejskiej (RKM).

Czym jest komunikacja podmiejska?

    Zaspokajaniu potrzeb przewozowych może służyć:

- transport indywidualny, np. rower (własny, miejski), skuter, motorower (spalinowy, elektryczny), motocykl;

- transport grupowy, np. auto (własne, wypożyczone w ramach "car-sharingu"), taxi;

- transport zbiorowy, np. autobus, trolejbus, tramwaj (zwykły, szybki, premetro, wodny), kolej (aglomeracyjna, metro).

    W zależności od zasięgu danego transportu zbiorowego, mówimy o komunikacji lokalnej:

- miejskiej, obsługującej dane miasto z przyległościami (na mocy porozumień międzygminnych) lub kilka miast w ramach aglomeracji;

- podmiejskiej, obsługującej tereny podmiejskie, najczęściej w ramach jednego powiatu tabor dowozi pasażerów do/z "miejsca ciążenia", np. ośrodka miejskiego;

- gminnej, obsługującej tereny danej gminy oraz połączenia tejże gminy z ośrodkiem miejskim.

    Ponadto istnieje jeszcze komunikacja:

- regionalna, która obsługuje kilka powiatów lub województw;

- ponadregionalna (krajowa), obsługująca połączenia na terenie kraju;

- międzynarodowa, obsługująca połaczenia wykraczające poza granice państwa.

    Radomską Komunikację Podmiejską stanowi obecnie publiczny i prywatny transport zbiorowy oparty o autobusy. Wchodzi w obszar komunikacji lokalnej:

- w największym stopniu podmiejskiej, obecnie obsługiwaną przez podmioty prywatne;

- miejskiej, jako wspomaganie podmiejskiej, obsługiwaną przez operatorów na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK) na mocy porozumień międzygminnych;

- gminnej, organizowanej przez poszczególne gminy, obsługiwane przez podmioty prywatne lub tabor gminny.

RKM na mapach i schematach?

    Działaniem RKM objęty jest powiat radomski (WRA, powiat ziemski), dla którego "środkiem ciążenia" jest miasto na prawach powiatu Radom (WR, powiat grodzki). W krótkich okresach czasu bywało, że zasięg RKM wychodził poza powiat radomski, np. do powiatu szydłowieckiego (WSZ) lub przysuskiego (WPY). Obecnie w minimalnym stopniu dotyczy to powiatów: białobrzeskiego (WBR) i kozienickiego (WKZ).

 
Rys. 1. Podział na gminy powiatu radomskiego (kolor niebieski)
miasto Radom (kolor czerwony), powiaty ościenne (kolor pomarańczowy)

Rys. 2. Sieć RKM w 2022 r. (stan na 27. lipca)
szare odcienie - gminy powiatu radomskiego (WRA)
żółte odcienie - gminy powiatu przysuskiego (WPY)
niebieskie odcienie - gminy powiatu białobrzeskiego (WBR)
zielone odcienie - gminy powiatu kozienickiego (WKZ)
różowe odcienie (po prawej) - gminy powiatu zwoleńskiego (WZW)
fioletowe odcienie - gminy powiatu lipskiego (WLI)
brązowe odcienie - gminy powiatu starachowickiego (TST)
czerwone odcienie - gminy powiatu skarżyskiego (TSK)
różowe odcienie (po lewej) - gminy powiatu szydłowieckiego (WSZ)
kolor biały - miasta


Rys. 3. Schemat sieci RKM H. Becka (stan na 7. czerwca 2022 r.)

    W kolejnych wpisach poddamy analizie funkcjonowanie RKM - jej historię, stan obecny i prognozę na najbliższe lata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

12.10